REGIONALNA SPOŁECZNA ORGANIZACJA OBWODU STAWROPOLSKIEGO
 «ZJEDNOCZONE POLSKIE SERC
  Вы вошли как Гость | Группа "Гости РОО СК "ОПС""Приветствую Вас Гость | RSS
Вход/Załoguj

Меню/Menu

Język polski

Страницы/Strony

Контакт/Kontakt

Друзья/Przyjaciele
 • Prezydent RP
 • Senate RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Посольство Республики Польша в Москве
 • Конгресс Поляков в России
 • ГОО КПД "Польские сердца Невинномысска"
 • Fundacja SEMPER POLONIA
 • Wspólnota Polska
 • Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie

 • Statystyki
  Онлайн всего/On-line ogółem: 1
  Гостей/Gości: 1
  Пользователей/Użytkowników: 0

  Сегодня с нами/Dziś z nami


  Уважаемые господа!
  Представляем адреса неправительственных организаций, финансируемых с бюджета РП.
   Szanowni Państwo!
   Podajęmy adresy organizacji pozarządowych, finansowanych z budżetu Państwa Polskiego. 

  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - e-mail: wspolnot@wspolnota-polska.org.pl  tel. centrala (0048-22)-5569000 (dofinansowania m.in: wydawnictwa - w tym m.in. druk plakatów, opracowań, książek; organizacja seminariów i spotkań, nagrody dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży na imprezy organizowane dla Polonii w  Polsce, opłaty za wynajęcie lokalu dla organizacji polonijnej, wynagrodzenie dla księgowego prowadzącego rozliczenia finansowe organizacji polonijnej). Więcej informacji na stronie internetowej www. wspólnota-polska.org.pl

   Ассоциация "Вспульнота Польска" - финансирование плакатов, книжек,организацию семинаров и встреч,премия учителям,покупка  проездных билетов на встречи, организованные для полонии в Польше, оплата аренды помещения, премия бухгалтеру, Более обширная информация на сайте организации.
   
  Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" - e-mail: f_wschod@poczta.wp.pl ; tel. (0048-22)- 62855-57; fax 0048-22-628-30-92(dofinansowania m.in: zakup strojów ludowych (ale bez butów), zakup sprzętu (meble, sprzęt elektroniczny), wycieczki, obozy młodzieżowe, zakup sprzętu sportowego, kolonie, remont sal do nauczania języka polskiego (np.farba), wydawnictwa - w tym m.in. druk gazet, informatorów, plakatów, opracowań, książek; seminariów np. dla nauczycieli, spotkań).
  Фонд "Помощь Полякам на Востоке"- финансирование национальных костюмов, покупку мебели, электронной техники, экскурсии, молодежные лагеря, покупку спортивного инвентаря, ремонты помещений для изучения польского языка, издательства, печать газет, плакатов, книжек.
       
  Fundacja "Semper Polonia" - prowadzi program "Ex Libris", w ramach którego realizuje zamówienia organizacji polonijnych (w tym szkół i szkółek języka polskiego, centrów kultury) na m.in. pomoce dydaktyczne (mapy, globusy, atlasy), książki (encyklopedie, słowniki), godła, flagi, filmy, kasety z muzyką polską (np. piosenki dla dzieci, hymn).
   Fundacja przyznaje stypendia dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w Federacji Rosyjskiej. Szczegółowe informacje na stronie www:semperpolonia.pl
  Фонд "Семпер Полония"- дидактическая помощь помощь( карты, гловусы,атласы), книги,флаги,фильмы,кассеты польской музыки. Фонд признает стипендии для студентов польского происхождения, обучающихся в Российской Федерации. Подробная информация на сайте: www:semperpolonia.pl
   
  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

     - studia w Polsce dla osób pochodzenia polskiego. Egzaminy na uczelnie wyższe w Polsce organizowane są przez Wydział Konsularny w Moskwie (wzorem lat ubiegłych prawdopodobnie w czerwcu 2009 r); koszty dojazdu i pobytu w Moskwie ponosi osoba zainteresowana ( w wyjątkowo trudnych sytuacjach można zwrócić się do Wydziału konsularnego z prośbą o dofinansowanie kosztów przejazdu);

     - stypendia doktoranckie w Polsce dla osób pochodzenia polskiego;
  Бюро Признания Образования и Международного Обмена:
     - обучение в Польше, для особ польского происхождения, организованы Посольством РП в Москве- проезд в Москву и проживание на время экзаменов за свой счет( в особо трудных ситуациях Посольство возмещает затраты)
   -   Докторские стипендии в Польше, для особ имеющих польское происхождение
     - 
  Polonijne Centrum Nauczycielskie: letnie kursy dla nauczycieli; organizacja seminariów dla nauczycieli języka polskiego, tańca i piosenek polskich  w miejscu działania organizacji polonijnej
  e-mail: info@pcn.lublin.pl; tel/fax (0048-81)-5344633.
  Полонийный Учительский Центр: летние курсы для учителей, организация семинаров для преподавателей польского языка, танца и песен польских в месте действия организации.
   

  Uprzejmie przypominam
  , że w Internecie udostępniona jest nieodpłatnie Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, przygotowana przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Biblioteka zawiera ponad  100 pozycji, planowane jest jej poszerzenie o nowe tytuły oraz udoskonalenia techniczne, które pozwoliłyby m. in. korzystać z niej odbiorcom nie posiadającym oprogramowania z polską czcionką
  Напоминаем,что в интернете есть Библиотека Польской Литературы, приготовленная Гданьским Университетом совместно с Польским комитетом ЮНЕСКО. Adresy Biblioteki: http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm oraz http://cogito.univ.gda.pl/biblioteka. Адрес библиотеки.

  Разделы/Rozdziały
  2020 год. [0]
  2019 год. [15]
  2018 год. [12]
  2017 год. [11]
  2016 год. [20]
  2015 год. [23]
  2014 год. [14]
  2013 год. [22]
  2012 год. [30]
  2011 год. [42]
  2010 год. [88]
  2009 год. [50]
  2008 год. [18]
  2007 год. [5]

  Туризм/Turystyka


  Все путеводители

  Расход топливаРасход топлива

  Поиск

  Фото/Foto

  РОО СК  "Объединённые польские сердца" Сайт управляется системой uCoz под редактированием Станислава Комоцкого с 2007 года.